Nota nalv commotie omtrent krantenartikels

Nota nalv commotie omtrent krantenartikels

Nota nalv commotie omtrent krantenartikels 400 400 Malinwa Supportersorgaan

Het Malinwa Supportersorgaan heeft kennis genomen van de recente berichtgeving rond de
hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, de heer Dieter Penninckx. Wij delen de ongerustheid die
ontstaan is onder de supporters van Malinwa.

Donderdagavond kwamen de vier supportersafgevaardigden in de raad van bestuur van de club
tekst en uitleg geven over de situatie binnen de club bij de raad van bestuur van het
Supportersorgaan. Na grondig overleg was duidelijk dat het Supportersorgaan de huidige en snelle
acties van de club, zoals reeds door KV Mechelen gecommuniceerd, ten volle ondersteunt.
Tegelijk is het ook duidelijk dat er sprake is van tendentieuze en zelfs leugenachtige berichtgeving
in sommige media. Geciteerde cijfers en informatie werden niet voorgelegd aan de club, noch aan
het Supportersorgaan. Deze kunnen makkelijk als onjuist weerlegd worden. Dat de supporters
hierdoor een verkeerd beeld krijgen van de financiële en organisatorische situatie van de club, valt
ten zeerste te betreuren.

Dat er op dit moment hard gewerkt wordt binnen KV Mechelen is een evidentie. Iedereen binnen
het directiecomité en de raad van bestuur werkt aan een snelle en correcte oplossing, zodat
Malinwa op korte termijn zijn stabiliteit herwint. Om in dat proces onze supportersbelangen te
behartigen spreken we ons vertrouwen uit in de huidige supportersafvaardiging bestaande uit
Hans Van der Biesen, Stefaan Leroux, Gert Van Dyck en Guido Gonnissen.

Het Supportersorgaan beseft maar al te goed dat de supporter een eis naar duidelijkheid en
transparantie op tafel legt. Om hier aan te voldoen vragen wij aan elke fan die een vraag heeft over
de huidige situatie binnen de club deze te versturen naar vragen@malinwa.be , voor zaterdag
19/09, 18u. We begrijpen ook de vraag naar een infoavond, maar deze is door de heersende
covid-maatregelen onmogelijk te organiseren.

Onze bestuursleden zullen deze vragen bundelen in bepaalde thema’s en naar best vermogen
beantwoorden, in alle transparantie en eerlijkheid. Deze antwoorden zullen via de website van het
Supportersorgaan publiek worden gemaakt, zodat elke supporter hier kennis van kan nemen.
We hopen dat veel supporters van deze kans gebruik maken om hun vragen te stellen. Het is één
van de hoofdtaken van het Supportersorgaan om de bekommernissen van iedereen met een hart
voor Malinwa serieus te nemen.

Vraag voor het Supportersorgaan? vragen@malinwa.be
Deadline: 19/09, 18u