Missie

De missie van het Supportersorgaan

Het samengaan van Raad en Federatie moet resulteren in een grotere daadkracht tegenover alle mogelijke instanties, binnen én buiten KV Mechelen, die een invloed kunnen hebben op hoe supporters hun Malinwa kunnen beleven. Niet alleen de supportersclubs en onze eigen club KV Mechelen, maar ook alle andere profclubs, de Pro League, de voetbalbond, de Nationale Supportersfederatie (NSF) en de Supportersfederatie van Profclubs (SfP), overheden, de media, de zogenaamde ‘rechtenhouders’ (die de wedstrijden van KV Mechelen uitzenden op tv en kiezen welke wedstrijden er bv. vrijdag of zondag worden afgetrapt) en dit lijstje is, zonder twijfel, verre van compleet. Het samengevoegde Supportersorgaan zal dan ook met meer gezag namens de supporters kunnen spreken en er dus meer voor kunnen zorgen dat de identiteit van het supporterschap van KV bewaakt wordt en door de tijd heen positief evolueert.

 

Om deze missie te realiseren moeten er twee moeilijke opdrachten volbracht worden: het bewaken van de KVM-clubcultuur, zoals die ontstaan is na de redding, en het bewaken het Malinwa-gevoel, zoals dat door de jaren heen gegroeid is bij de supporters onderling en binnen de diverse supportersclubs. Beide opdrachten zijn gelijkwaardig in belang en geen van de twee kan of mag prioriteit krijgen over de andere, maar toch hangen ze enigszins samen: ze hebben namelijk allebei baat bij het creëren en/of versterken van de band tussen de supporters en de club.

 

Bewaken van het Malinwa-gevoel

Vooraleer we acties kunnen ondernemen om het Malinwa-gevoel te beschermen, moesten we uiteraard eerst te weten komen wat dat juist inhoudt. Na rijp beraad kwamen we tot 4 pijlers die “de Malinwa” maken tot hoe we “de Malinwa” kennen. Pijler nummer één is zonder enige twijfel de slagzin “trots op onze kleuren”, maar evenzeer ons erfgoed maakt ons fier een Malinwaër te zijn. Pijler twee is de nood aan “passie en strijd”: de KV-supporter eist inzet en doorzettingsvermogen. Zowel van de supporters in de tribune als van de spelers op het veld wordt er verwacht dat ze hun job met hart en ziel vervullen, en dat ze op momenten dat het even wat moeilijker gaat, het nodige karakter tonen om de bakens te verzetten! Pijler nummer 3 is het collectief, de teamspirit: alweer zowel op het veld als in de tribunes. We komen dan wel als individuen of als kleine groepjes naar het stadion, maar binnen in het stadion gaan we als één man achter onze ploeg staan, zonder dissidentie, zonder subgroepjes, zonder onderlinge rivaliteit of afgunst. De vierde pijler leunt sterk aan bij pijler nummer één: naast trots op onze kleuren, zijn we ook trouw aan onze kleuren: “Iens ne kakker, altâ ne kakker”.

 

Bewaken van de KVM-clubcultuur

Dezelfde oefening moesten we ook maken om tot de definitie van de ‘KVM-clubcultuur’ te komen. Ook hier denken we 4 belangrijke pijlers te ontdekken die de bestuurlijke clubcultuur van KV Mechelen definiëren. Pijler nummer één en belangrijker dan alle andere pijlers is het gegeven dat de club moet bestuurd worden volgens een realistisch, gezond, transparant en bovenal verantwoord financieel beleid: dat was de reden om de Supportersraad op te richten en dat blijft ook in het nieuwe Orgaan een hoeksteen. Pijler nummer 2 garandeert het medezeggenschap en de waakhondfunctie van de supporters in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van KV Mechelen en vloeit rechtstreeks voort uit de periode waarin het met pijler één niet zo nauw genomen werd. Pijler nummer drie zegt dat “respect” essentieel is en moet uitgedragen worden in alle geledingen en beslissingen van de club. Pijler vier tenslotte focust meer op het sportieve en vraagt dat de sportieve staf jonge Belgische talenten de kans geeft om zich te ontwikkelen tot volwaardige eersteklassevoetballers.

 

Het creëren en versterken van de band tussen de supporters en de club

Zowel voor het Malinwa-gevoel als voor de KVM-clubcultuur is de goede band tussen de club en de supporters van levensbelang, omdat die band een garantie biedt op het voortbestaan van het supporterschap op langere termijn. Een sterke band tussen de club en supporter maakt dat de supporter niet afhaakt op momenten dat het even wat minder gaat en dat de club sneller bereid is om haar beleid af te stemmen op wat er onder de supporters leeft.