Onderhandelingen met Dieter Penninckx zijn opnieuw gestart

Onderhandelingen met Dieter Penninckx zijn opnieuw gestart

Onderhandelingen met Dieter Penninckx zijn opnieuw gestart 960 600 Malinwa Supportersorgaan
De afgelopen dagen zijn er heel wat dingen gebeurd die bij supporters allicht heel wat nieuwe vragen en bedenkingen hebben opgeroepen.
  • Er was de ingebrekestelling die Dieter Penninckx aan de Raad van Bestuur van de NV KV Mechelen bezorgd heeft
  • Er was het artikel in De Tijd van gisteren
  • Er was de open brief van Dieter Penninckx zelf waarin hij reageert op dat artikel

We willen graag een aantal dingen verduidelijken.
Wat betreft het artikel in De Tijd en de open brief van Dieter:

  • Een aantal van de business partners van KV Mechelen heeft inderdaad een duidelijk standpunt ingenomen en gesteld dat Dieter Penninckx voor hen niet langer bestuurder kan zijn binnen KV Mechelen. Dat is niet nieuw. Het punt was eerder al mee opgenomen in onze 8 punten tijdens eerdere onderhandelingen. 

Wat betreft de ingebrekestelling:
  • We hebben dit uitvoerig besproken in de Raad van Bestuur en onze juristen zullen hierop reageren.
  • Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen ruimte meer is om verder te praten. Er zijn deze week nieuwe gesprekken gestart met Dieter Penninckx en zijn team.  Daarmee zijn we ingegaan  op zijn herhaalde vraag om alsnog tot een onderhandelde oplossing te komen.
  • Wij willen hiermee tonen dat ook wij nog steeds bereid zijn en er alles aan willen doen om tot een onderhandelde overeenkomst te komen. We hopen dat Dieter samen met ons het belang van de club voorop wil stellen.
De acht punten die bij eerdere onderhandelingen werden vooropgesteld, zijn tijdens het gesprek van deze week opnieuw op tafel gekomen. We blijven erbij dat er rond deze punten een akkoord moet zijn om een duurzame toekomst voor KV Mechelen te verzekeren.
We begrijpen dat iedereen momenteel op hete kolen zit en we zien ook de vele vragen die binnenkomen via verschillende kanalen. Vragen over de huidige situatie, maar evengoed over beslissingen binnen de NV en het Supportersorgaan in het verleden. We zijn ons bewust dat onze communicatie in het verleden soms te kort geschoten heeft en we willen graag proberen op zoveel mogelijk van de die vragen een antwoord te geven.
Tegelijk willen we de net opnieuw opgestarte onderhandelingen alle kansen geven. Daarom vragen we begrip dat we, zolang de onderhandelingen lopen, niet zullen communiceren. We zullen tevens vragen dat Dieter dit ook zou willen naleven. Net zoals bij de vorige onderhandelingen zullen we een volledig en helder verslag uitbrengen, wanneer er al dan niet een doorbraak bereikt wordt.
Nadien zijn we graag bereid om zo transparant als mogelijk te antwoorden op de vragen die dan nog leven.
Wij zullen er van onze kant alles aan doen om intussen, binnen een redelijke termijn, een overeenkomst te komen die goed is voor de club. We zien bij  Dieter Penninckx alleszins ook de bereidheid om voldoende tijd te nemen om verder te onderhandelen. Hopelijk mag de redelijkheid zegevieren.

Door dapperheid in nood!