Geschiedenis

Supportersorgaan Malinwa: hoe het begon

Tot het begin van het seizoen 2013-2014 vertegenwoordigden de Supportersfederatie en de Supportersraad onafhankelijk van elkaar de rechten van de KV supporter: de Federatie concentreerde zich op de supportersclubs en de supporters (ticketverdeling bij uitmatchen en bekermatchen, uitgeven van Geel&Rood), terwijl de Supportersraad de waakhondfunctie vanuit de supporters richting club opnam (om ervoor te zorgen dat het drama van 2002-2003 zich nooit meer zou voordoen). 
Beide organen werden echter steeds meer geconfronteerd met dezelfde opportuniteiten en gingen daarom steeds nauwer samenwerken. Bovendien zagen zowel de pers als de eigen supporters niet altijd het verschil tussen de doelstellingen en verantwoordelijkheden van beide organen. Na ruim twee jaar dialoog, discussie en beraadslaging werd dan ook besloten de twee samen te voegen tot een nieuw Supportersorgaan.

Supportersfederatie Malinwa: supporters bij elkaar brengen

‘De sportman’ en de kanunnik

De geschiedenis van de Supportersfederatie gaat terug tot oktober 1920: toen werd de ‘Supportersvereniging van F.C. Malinois’ boven de doopvont gehouden, later bekend onder de naam ‘De Sportman’. Omdat het aantal leden snel steeg, besloot deze vereniging om in de verschillende wijken van de stad andere supportersverenigingen op te richten, zoals Rust-Roest, Terminus, De Kroon, Sport en Vermaak, De Stadspomp, Moedig Vooruit en natuurlijk het nu nog altijd bestaande club Hoger Op.

Op speciaal verzoek van kanunnik Dessain, toenmalig voorzitter van Malinois Football Club, ontstond in 1924 de supportersfederatie ‘Malinwa vzw’. De kanunnik vond het immers belangrijk dat de verschillende supportersverenigingen zich groepeerden in een raad: zo konden zij elkaar vinden, steunen en daar waar nodig verder helpen, zonder evenwel hun eigenheid te verliezen. Zo werd op 31 augustus 1924 in café ‘Den Beiaard’ in de Frederik De Merodestraat een heuse Supportersfederatie opgericht als overkoepelend orgaan van de verschillende supportersclubs van KV Mechelen. Bovendien mocht de Federatie een afgevaardigde kiezen als vertegenwoordiger bij het bestuur.

In het seizoen van 1928-1929 kende de Federatie maar liefst 1700 leden. Dat aantal nam de jaren daarna af, maar steeg weer tijdens de oorlogsjaren. Zo telde de Federatie in 1946-1947 31 afdelingen en 2711 leden. Dit aantal hield lang stand, maar daalde nadien door een beslissing van het bestuur om toen geen korting meer te geven op het abonnement voor de thuiswedstrijden van KV Mechelen. Met de sportieve successen in de jaren 1980 steeg het aantal leden van de Federatie in het seizoen 1983-1984 naar 3053, maar het absolute recordseizoen is, niet verwonderlijk, dat van 1988-1989, waarbij de Federatie 82 supportersclubs en 6104 aangesloten leden kende.

 

[vc_single_image image=”174″ css_animation=”appear” alignment=”center” style=”vc_box_outline_circle” border_color=”orange” img_link_target=”_self” img_size=”large”]
[vc_single_image image=”175″ css_animation=”appear” alignment=”center” style=”vc_box_outline_circle” border_color=”orange” img_link_target=”_self” img_size=”large”]
[ultimate_spacer height=”20″]

De kracht van het supportersleven

Tot op vandaag is het de voornaamste taak van de Federatie om de supportersclubs te groeperen in een overkoepelend orgaan: Malinwa vzw vertegenwoordigt op dit moment 42 supportersclubs en meer dan 3500 supporters. De aangesloten clubs krijgen op deze manier een stem in de officiële en informele vergaderingen en infosessies van elke partij die van dichtbij of veraf betrokken is bij het bestuur of de wedstrijdorganisatie van onze geliefde club.

Door de jaren heen heeft Malinwa er bewust voor geijverd om te blijven werken met zelfstandige supportersclubs: de clubs zijn en blijven volledig vrij om hun eigen beleid te bepalen, hun eigen supportersbussen naar uitwedstrijden te organiseren, zelfstandig lidgeld te ontvangen, eigen supportersevenementen te organiseren, hun eigen mening omtrent KV en haar bestuur te verkondigen, enzovoort. Met deze aanpak heeft de Federatie zeker niet voor de makkelijkste weg gekozen en Malinwa staat met deze aanpak in België dan ook quasi alleen. Toch wil ze niet van strategie veranderen, omdat de overtuiging leeft dat precies in deze houding de kracht van het supportersleven op en rond KV Mechelen schuilt. Het zijn tenslotte onze supportersclubs zelf die KV Mechelen vertegenwoordigen in bijna alle delen van België.

 

De supportersraad: waakhond in het bestuur

Remember 2002-2003

Exact tien jaar geleden, na het faillissement van de club en de daaropvolgende reddingsactie, kregen de supporters op voorspraak van Mark Uytterhoeven een vertegenwoordiging in het hoofdbestuur van KV Mechelen. Het werd statutair vastgelegd dat de Supportersraad 33% van de stemmen kreeg. Op die manier kan men positie nemen wanneer voorstellen die de gezondheid, de traditie of de integriteit van KV Mechelen schaden, gestemd worden.
De Supportersraad werd samengesteld vanuit de verschillende supportersgroeperingen die KV rijk was: de Originals, Vak G, de Supportersfederatie, supportersclubs en losse supporters hadden allen hun mannetje in deze raad. 

De hoofdtaak van de Supportersraad was te voorkomen dat financiële wantoestanden uit de jaren 1990 zich onder het nieuwe bewind zouden herhalen. De Supportersraad legde met andere woorden nadruk op een sterke en strikte controle van bestuursbeslissingen en de financiële flow.

[vc_video link=”http://www.youtube.com/watch?v=h9yzAIUeKJQ”]

Van strikte aanpak naar wederzijdse dynamiek

Doorheen de jaren groeide de Supportersraad in zijn rol en evolueerde de strikte aanpak naar een dialoog en een wederzijdse dynamiek. Dat wierp zijn vruchten af: daar waar informatie uit de Raad van Bestuur van KV vroeger opgevraagd moest worden, werd dit na een tijdje onmiddellijk en, belangrijker nog, spontaan overgemaakt aan de Supportersraad. Zo kon de raad die informatie meteen bespreken, zodat er op den duur een adviesfunctie toegevoegd werd aan het takenpakket van de Supportersraad. Ook de organisatie van de fandag kwam op deze manier in handen van de Supportersraad. Langzaam maar zeker slaagde de Supportersraad, in samenspraak met de commerciële cel, er in om de fandag uit te bouwen tot de succesvolle familietraditie zoals we die tegenwoordig kennen.

Deze aanpak stond garant voor een wederzijds respect en vertrouwen en maakt een constructieve samenwerking mogelijk. Een voorbeeld van de goede relatie tussen beide partijen is het gezamelijke voorstel over de nieuwe professionele structuur van de club, die begin oktober werd voorgesteld en ondertussen ook werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Naar één Supportersorgaan

Twee stijlen, hetzelfde doel

Daar waar de Supportersfederatie meer vanuit het gevoel, vanuit het hart en de ziel van het supporter-zijn werkte, opereerde de Supportersraad meer vanuit de ratio. Bestuurders die door de Supportersfederatie waren afgevaardigd naar de Supportersraad hadden dan ook een probleem: tijdens Federatievergaderingen moesten ze vanuit de buik, en tijdens de Supportersraad vanuit het hoofd besturen. Beide organismen werden op geregelde tijdstippen ook geconfronteerd met een gebrek aan nieuwe krachten met frisse ideeën en nieuwe inzichten. Als er dan toch eens een nieuweling de kop opstak bestond de kans dat hij er, ontgoocheld in de werking, enige tijd later de brui aangaf wegens ‘te rationeel’ of juist ‘niet rationeel genoeg’.

Bovendien was er een probleem met de communicatie naar de buitenwereld en de manier waarop communicatie door de buitenwereld werd opgepikt. Er was binnen bepaalde dossiers en persberichten te weinig onderling overleg om een eenduidig standpunt te verkondigen. Journalisten én de eigen supporters raakten tussen de twee instellingen het spoor bijster en haalden ze door elkaar in hun quotes en opmerkingen. Uiteindelijk bleek dat slechts drie partijen nog een duidelijk zicht hadden op wie nu wie was, en wie waar voor stond: de club KV Mechelen, de Supportersfederatie en de Supportersraad zelf.

Het werd met andere woorden hoog tijd voor overleg op het hoogste niveau tussen de Federatie en de Supportersraad, om samen ernstig na te denken over een oplossing voor al die problemen. Gedurende dit overleg raakte men er steeds meer van overtuigd dat een samengaan van de Supportersfederatie en de Supportersraad tal van voordelen zou opleveren. Het idee werd ernstig besproken met gevestigde waarden van de Federatie en de initiator van de Supportersraad, Mark Uytterhoeven. Toen na juridisch advies bleek dat ook de statuten van zowel KV Mechelen als de vzw Malinwa een samengaan niet in de weg stonden, kon het echte werk beginnen: de professionalisering van het supportersmanagement van KV Mechelen. De (weder)geboorte van Supportersorgaan Malinwa was meteen een feit.