Structuur

Structuur Supportersorgaan

Sturing van onderuit

Het nieuwe Supportersorgaan moet gestuurd worden vanuit de basis (de individuele supporters en de supportersclubs) om succes op lange termijn te garanderen via een continue instroom van vers bloed en frisse ideeën. Daarom is er gekozen voor een structuur die gebaseerd is op specifieke cellen. Deze cellen zetten elk apart hun eigen specifieke werking op poten. De leden van een cel duiden ook een celverantwoordelijke aan, die afgevaardigd wordt naar de Raad van Bestuur van het Supportersorgaan alwaar hij de projecten en acties van zijn cel moet voorstellen. De andere celverantwoordelijken bekijken dan of ze voldoende bijdragen tot de missie van het Orgaan. Uit alle celverantwoordelijken wordt er een kernbestuur samengesteld, dat de waakhondfunctie en de controle op het financieel realistisch en gezond beleid van de club KV Mechelen uitvoert.

Boven de Raad van Bestuur staat de Algemene Statutaire Vergadering, het hoogste gezagsorgaan binnen Supportersorgaan Malinwa. Binnen deze vergadering, die ten minste één keer per jaar samenkomt, wordt het gevoerde beleid besproken en eventueel bijgesteld. De Algemene Vergadering bestaat uit de verantwoordelijken van de cellen, de leden van het kernbestuur, de voorzitters van de 5 grootste supportersclubs en de voorzitter van de club KV Mechelen.

 

Cellenstructuur

De cellen werden ingedeeld in vier grote groepen: Beleving, Ombudsdienst, Communicatie en Dagelijkse werking. Beleving is veruit de grootste groep en omvat de organisatie van evenementen, de Malinwa Kids Club, het Malinwa archief, de Harmonie, sfeer en de ledenwerving. De cellen Malinwa Kids Club, Malinwa archief, Fandag en Harmonie zijn permanente cellen met autonomie en een celverantwoordelijke. De evenementencel wordt aangepast en ingevuld voor elk concreet evenement. 
De invulling van de cel Ombudsdienst spreekt voor zich, maar gaat toch breder dan enkel en alleen het aankaarten van problemen en frustraties. Ook de ticketregeling van de thuis- en uitwedstrijden en het begeleiden van de supportersclubs en de minderheidsgroepen in het stadion maakt hier deel van uit. De cel Communicatie omvat dan weer branding, communicatiecampagnes en de werking van het supportersmagazine Geel&Rood. De cel Dagelijkse Werking ten slotte omvat het secretariaat, interne communicatie en de interne financiën.