Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 2)

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 2)

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 2) 400 400 Malinwa Supportersorgaan

Hieronder vindt u alvast een tweede (en voorlopig laatste) selectie van vraag & antwoord. Vanaf nu zullen wij periodiek communiceren over evoluties en ontwikkelingen binnen zowel de club als het Supportersorgaan. Let wel, het adres vragen@malinwa.be zal sowieso actief blijven en blijvend opgevolgd worden.

Q: Het supportersorgaan zegt dat de club aandelen zou overkopen. Aangezien KVM een NV is, wordt waarschijnlijk bedoeld dat de NV KVM over wil gaan tot inkoop eigen aandelen ? Gezien beperkte geldmiddelen van de NV, hoe gaat de NV deze inkoop dan financieren ?

• Er zijn verschillende mogelijkheden die we momenteel onderzoeken. Er liggen verschillende pistes op tafel

Q: Er valt te lezen dat KV eind 2019 bij verschillende partijen (grote) leningen is moeten aangaan. Dit wordt dan nogal eenvoudig afgeschoven op “propere handen”, maar vinden jullie niet dat er in het seizoen 2018-2019 te grote financiële risico’s genomen zijn (verlies van €8M in 1 boekjaar) om toch maar zo snel mogelijk terug te stijgen? En zo ja, waarom heeft het supportersorgaan hier niet ingegrepen? Iedereen weet dat 1B verlieslatend is, maar door de zeer dure kern naar 1B-standaarden is er in mijn ogen gigantisch met de toekomst van de club gespeeld. Wat als Tainmont die bal niet binnen trapt…

• Het klopt dat er ondanks het wegvallen van de TV-gelden dure transfers werden gedaan en hoge kampioenenpremies werden uitgegeven. Het Supportersorgaan zat op dat moment in de RVB en het blijkt dat je daar nog steeds ver (te ver) van de operationele werking zit. Een maandelijkse vergadering en inzicht in de cijfers is uiteraard zeer nuttig maar het is pas door toe te treden in het directiecomité dat het toezicht beter werd. Gert Van Dyck, bijvoorbeeld, is voor alle duidelijk niet de Sportief directeur. Hij zit wel bij de onderhandelingen over transfers met als doel het bewaken van het strikte kader waarbinnen transfers kunnen gebeuren (loonmassa). Dit heeft als effect dat we binnen budget blijven werken én dat niet alle transfers kunnen

Q: Hoeveel van het budget(%) wordt opgeslorpt door terugbetaling schulden,leningen ..

• 12 à 15% van het jaarbudget

Q: Is in de schuld van 38 miljoen euro correct ? Werd de verkoop van Kabore al verrekend in deze schuld ?

• Feitelijk is die 38 miljoen correct. Maar het is vreemd dat een aantal zaken die de schuld danig nuanceren, en die zich aan de actief-zijde van de balans bevinden, niet werden opgenomen in de berekening in de krant. Zo heeft KV vorderingen van meer dan 7 miljoen euro. De waarde van het stadion werd onlangs op 46 a 47 miljoen euro geraamd. Bovendien moet er opgemerkt worden dat de waarde van de spelersken niet opgenomen mogen worden in de balans. Boekhoudkundig is de waarde van de spelersgroep 0 euro.

• Eerst en vooral willen wij onderstrepen dat het transferbedrag van Kaboré dat circuleert in de media foutief is. De transfer van Kaboré zit voor een gedeelte mee in de cijfers die nu goedgekeurd zullen worden door de auditeur. Gelieve ook op te merken dat bonussen verbonden aan de transfer (logischerwijze) niet opgenomen werden in het budget, terwijl er een aantal normaal gezien, zonder twijfel, geint zullen worden.

Q: Hoe ver reiken de bestuursmandaten bij KVM ? Kon (kan) Penninckx alleen beslissingen nemen ?

• Absoluut niet! Wij onderstrepen ook nog eens dat Dieter, ondanks 72% van de aandelen, slechts 49% stemrecht heeft. Zie ook samenstelling RVB en de samenstelling van het directiecomité dat zorgt voor de dagelijkse leiding van de club.

Q: Is Penninckx bereid aandelen te verkopen ? Want ik dacht dat zijn aangroei tot 70 % ook maar een noodoplossing was toen men na propere handen op korte termijn Somers en Van Roy moest uitkopen (ivm licentiedossier) ?

• Het is de wens van de rvb om de aandelen van Dieter te verwerven. De omstandigheden maken dat contact met Dieter momenteel niet kan, maar we werken verder aan de verschillende scenarios om daar een oplossing in te voorzien.

Q: Is er een risico dat de curatoren van FNG maatregelen gaan nemen ivm de KVM-aandelen in het vermogen van Penninckx ?

• Eén van de scenario’s zou inderdaad kunnen zijn om de aandelen ten gelde te maken, in het kader van een curatele. Of dat past binnen onze juridische mogelijkheden valt nog af te wachen. We checken dit verder af.

Q: Er bestaat niet zoiets als slechte reclame. Er bestaat ook persvrijheid. Wanneer ik de antwoorden deel 1 lees, blijkt opnieuw dat er tendentieuze berichtgeving de wereld wordt ingestuurd en dat dit net zoals bij propere handen gebeurd door de kranten van de Persgroep. Waarschijnlijk zelfs gewoon vanuit 1 sportredactie. Bij propere handen kon je nog zeggen dat het aan een gebrek van juridische kennis lag dat men maar bleef hameren op het feit dat KV geen licentie kon krijgen. In dit geval spreken we niet meer over onkunde, maar over leugens waarbij de woekerrente en het vastgoedproject blijkbaar helemaal niet kloppen terwijl dit op het forum voor de grootste verontwaardiging zorgt. Ondanks dat er geen slechte reclame bestaat, kan er niet gestopt worden met geven van interviews aan GvA en het Nieuwsblad (HBvL en Standaard komen niet tot in Mechelen gok ik)? Jammer voor de journalisten daar die wel objectief werk leveren, maar er zijn grenzen.

• Het klopt dat we ‘niet de beste vrienden’ zijn van bepaalde kranten en dat werd duidelijk in de zaak ‘propere handen’. Maar we willen niet rancuneus zijn en professioneel blijven. We hebben geen zin in een mediaoorlog of in een boycot van bepaalde pers, het is niet omdat zij het niet altijd netjes spelen dat we ons moeten verlagen om hetzelfde te doen.

• We vragen wel aan alle pers om indien ze een verhaal willen brengen om te doen wat van elke journalist kan verwacht worden, met name: feiten dubbelchecken en eventueel aftoetsen met onze directie. Elke journalist zal ten allen tijde een eerlijk antwoord ontvangen.

Q: Regelmatig lees ik dat jullie erover waken dat KVM een familieclub blijft en haar identiteit niet zou verliezen bij de toetreding van eventuele nieuwe investeerders. Graag zou ik weten wat verstaan wordt onder het begrip “familieclub”. Waarin onderscheiden we ons hierin tov andere Belgische clubs? Wat hebben jullie in het bijzonder al verwezenlijkt opdat dit specifieke karakter zou behouden blijven?

• We waken er over dat de verschillende beslissingen in de verschllende compartimenten van de club niet voorbij gaan aan de gezinnen, aan vrouwelijke supporters, aan minder bedeelde supporters en/of kansarme gezinnen. Aangezien KV Mechelen in vergelijking met andere voetbalclubs zowat de grootste vrouwelijke supportersschare heeft, en dat er ook jaar na jaar meer aanvragen zijn door gezinnen, denken wij dat we daarin slagen.
• Bovendien treden wij streng op tegen racisme, drugs, en dergelijke meer
• We hebben ook een “kidsclub” waar jeugdige supporters aan leuke club-gerelateerde activiteiten kunnen deelnemen en extra voordelen krijgen
• Jaar na jaar, wordt er ook gewaakt over de abonnementsprijzen opdat ze aanvaardbaar blijven voor iedereen. Het Supportersorgaan geeft ook ondersteuning aan kansarme gezinnen, of gezinnen die financieel getroffen werden door de Covid crisis.
• Het suppportersorgaan ondersteunt ook diverse community-projecten
• Deze lijst is verre van volledig, er zijn talrijke andere initiatieven daaromtrent

Q: Waarom zou de toetreding van een bonafide buitenlandse investeerder (met een ambitieus plan!) hieraan afbreuk kunnen doen?

• Het veto tegen een buitenlandse investeerder werd destijds afgesproken met de supporters. We voelen aan dat bij de supporters dat strikt verbod minder aanwezig is, weldra doet het Supportersorgaan een grote bevraging om uit te zoeken of we dit moeten handhaven of moeten bijstellen

Q: Had het Supportersorgaan kunnen voorkomen wat er de afgelopen jaren gebeurde?

• Omtrent de vermeende poging tot matchfixing: Het is een utopie om te denken dat als iemand dit van plan is, dit ook effectief kan tegengehouden worden. Het spreekt voor zich dat een dergelijk plan niet op een RVB of directie commité besproken wordt. Als dit plaats zou gevonden hebben, dan is het door enkele personen onder de radar gefixt, zonder de anderen er bij te betrekken.
• Omtrent de beschuldigingen tov hoofdaandeelhouder: Hoe je het ook draait of keert, het blijft privégeld. Er werd in het verleden inderdaad nooit onderzoek gedaan naar de herkomst van gelden als deze dienden voor leningen of aandeeltransacties. De herkomst van die gelden blijft hangen in de privésfeer. Als je een auto koopt, vraagt je garagist ook niet of je betaalt met spaargeld of via een lening.
• Omtrent het feit dat we lessen getrokken hebben: Het Supportersorgaan heeft zeker en vast lessen getrokken uit wat gebeurde. Wij stellen vast dat in het recente verleden onze positie in de raad van bestuur niet afdoende was om bepaalde contracten, beslissingen, keuzes te beinvloeden of indien nodig tegen te houden. Het directiecomité biedt wél die mogelijkheid. Op dit moment bestaat dit voor de helft uit mensen die komen uit het Supportersorgaan zodat de dagelijkse leiding onder nog scherpere controle ligt.

Q: Zullen de plannen voor de tribune “kant kerkhof” verder gezet worden, nu blijkt dat deze vooral in het persoonlijk voordeel van derden dan louter ten voordele van onze club zou gebouwd worden?

• Dat is momenteel inderdaad niet langer aan de orde. Niet alleen door de huidige bestuurlijke omstandigheden maar ook COVID heeft zeker een impact. De club blijft echter wel investeren. Zo is er een project met zonnepanelen dat in de steigers staat.

Q: Naar aanleiding van de passage uit een artikel uit De Standaad vraag ik me het volgende af: Is Jos Sluys rechtstreeks of onrechtstreeks aandeelhouder van KV Mechelen?

• Jos Sluys is noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks aandeelhouder van KV Mechelen.

Q: Is er een risico dat de club gesanctioneerd wordt voor verklaringen aan de licentiecommissie die niet met de realiteit stroken? En is er een risico dat KV Mechelen geen licentie zal krijgen voor het seizoen 2021-2022?

• Er is altijd een risico dat een licentie niet toegekend wordt. Echter, wij stellen vast dat we de voorbije jaren, ondanks divere dossiers, steeds onze licentie zonder de minste problemen hebben binnen gehaald. Bij de toekenning van de licentie voor het huidige seizoen, waren wij één van de beste leerlingen in de klas. Bovendien, door onze open, pro-actieve en constructieve houding tov de Pro League en de licentiecommissie is de relatie met hen zeer goed. Er wordt steeds met open blik en eerlijk gecommuniceerd. Wij onderstrepen ook dat wij de voorbije jaren geen enkele verklaring aan de licentiecommissie deden, die niet strookt met de realiteit. Dat wordt ook bevestigd door licentiemanager.

Q: is KV Mechelen financieel gezond, op korte en lange termijn?

• Omwille van 1B en propere handen komen we van een verlies van 8 miljoen. We boeken op dit moment, in het huidige seizoen, een voorzichtige winst. Zonder transfers is de operationele werking op dit moment minimaal verlieslatend. In concreo hebben we jaarlijks een transferdelta van 1 miljoen nodig om break even te draaien. Ook Covid speelt hierin zijn rol. Het is echter de bedoeling dat de schuldgraad de volgende jaren sowieso blijft dalen. Het is één van de hoofddoelen van de afvaardiging vanuit het Supportersorgaan om daarover te waken.

Q: Ik ga ervan uit dat het supportersorgaan als lid vd RvB ook een controle functie heeft. Zelfs een soort interne audit rol. Worden grote inkomende en uitgaande betalingen opgevolgd (en geanalyseerd indien nodig) door het supportersorgaan? Indien niet, wie zorgt dan wel voor de nodige controle op het risico dat 2 a 3 mensen binnen de club cavalier seul gaan spelen? De club kan enkel worden verbonden door de handtekeningen van gevolmachtigden. Als de macht hier ook weer uitkomt bij dezelfde personen die het geld beheren (ceo en cfo) dan leg je het lot in hun handen. Is er voor grotere contracten telkens iemand van de supportersvertegenwoordigers die moet mee tekenen om een rechtsgeldig contract te hebben? Indien niet, hoe kan je als RvB controle houden hierover?

• Door de structuur (directiecomité met helft supportersvertegenwoordiging) is de controle aanwezig bij elke beslissing, zowel operationeel als sportief. Er zijn duidelijke uitgavenlimieten afgesproken voor elke bestuurder. Audits gebeuren door het aangestelde auditbureau en door de licentiecommissie. Het Supportersorgaan heeft 3 mensen in de rvb van de NV. Bij de recente besprekingen van de jaarrekening werden door de drie leden kritische vragen gesteld. Ze hebben volledige inzage in de boekhouding en krijgen alle info van de directie indien ze er naar vragen. De drie vertegenwoordigers zijn gezien hun professionele achtergrond thuis in financiële aangelegenheden en boekhouden.

Q: Wie zijn de huidige leden van de RvB?

• Supportersorgaan: Stefaan Leroux, Guido Gonnissen, Hans Van der biesen;
• Aandeelhouders: Guy Van Herp; Directie: Frank Lagast, Gert Van Dyck;
• Vertegenwoordiger Telenet: Pieter Debaene;
• Voorzitter: Luc Leemans;
• Waarnemend lid: Dirk Beullens (voorzitter jeugd);
• Juridisch: Thierry Lammar

Q: Waarom is Eddy De Reys geen lid meer van de RvB?

• Eddy blijft aandeelhouder maar is door een ernstig verschil in visie niet meer aanwezig op de rvb als bestuurder.

Q: Graag een concrete indicatie omtrent de (woeker?)interesten waartegen KV als club geld geleend heeft bij Sluys?

• We kunnen niet in detail treden over de exacte interestvoet. Wij willen wél meedelen dat KV geen enkele lopende lening heeft met een interestvoet hoger dan 6%.

Q: Hebben de aandelen van Penninckx invloed op de werking binnen de club op korte en lange termijn?

• Nee, de sterkte van Dieter was al dat hij liever op de achtergrond bleef en de operationele werking aan de directie en de rvb liet. Dat wijzigt niet met de huidige situatie.

Q: Hoe staan partners en sponsors tegenover heel deze ontwikkelingen, ook al zijn ze onwaar?

• Het spreekt voor zich dat partners zich niet graag vereenzelvigen met clubs en organisaties die niet correct werken. Wij informeren hen dus over de stand van zaken in dit dossier en staan open voor al hun vragen. Telenet heeft sinds kort, en op onze vraag, een vertegenwoordiger in de rvb. Zo betrekken we ze nauw bij onze werking.

Q: Hoe komt het dat de club nooit stabiele leiders vindt?

• De club is in handen van aandeelhouders en hun afgevaardigden en supporters. De leiding ligt in handen van de directie die niet beroerd is om recht te staan als er zaken gebeuren… De kracht van deze club zal nooit een individu zijn maar de sterkte van de groep. Wij betreuren dat bepaalde zaken zijn misgelopen of niet lopen zoals verwacht. Maar laten we wel wezen: Iedereen was zeer verheugd met de beslissing om onze club Belgisch en meer nog, lokaal, te verankeren.

Q: Waarom zijn de statuten geschonden door één persoon meer dan 49% vd aandelen te laten bezitten? Kon toch opgelost worden door de aandelen van Somers door meerdere investeerders te laten overnemen?

• Het is niet omdat er een veto is, dat men er beroep op moet doen. Nadat de verschillende opties onderzocht en uitgeklaard waren, bleek de optie om Penninckx toe te laten zijn percentage te laten verdubbelen de beste. Mede door het gegeven dat het stemrecht sowiso beperkt bleef tot 49%, heeft het supportersorgaan besloten om het veto niet uit te oefenen. Gegeven de toenmalige situatie en de informatie die we toen hadden, staan wij nog steeds achter die beslissing die toen genomen werd.

Q: Welke organen binnen de club hebben voor deze leningen een akkoord gegeven en wie maakt er deel uit van deze organen? Waarom werden deze beslissingen niet meegedeeld met de supporters, wat zijn hieromtrent de regels en wat is de mening van het bestuur ivm transparantie tov de supporters?

• We hebben de overtuiging dat we als club zeer transparant zijn naar onze supporters, veel transparanter dan andere clubs en dat willen we ook aanhouden. In het verleden organiseerde het Supportersorgaan een heel aantal infoavonden waar elke vraag een antwoord kreeg.

• Het is juist dat het Supportersorgaan meer had moeten communiceren over wat ze doet en deed; alsook over de impact dat ze had op de genomen beslissingen. Maar een aantal details zullen nooit pro-actief kunnen worden gecommuniceerd.

Q: Hoeveel geld is er reeds via dividenden, tantiemes, lonen of facturen gegaan naar (of gereserveerd voor) Dieter Penninckx, Jos Sluys of ondernemingen waarvan zij een belangrijke aandeelhouder zijn?

• Op veel van deze vragen gaven we al antwoord en dit is een voorbeeld van vragen waarbij we teveel details moeten geven en dat gaan we niet doen!

Q: Wat is de financiële balans van de doortocht van Olivier Somers op KV voor hem persoonlijk? Met name verloning, commissie op transfers, meerwaarde op verkoop aandelen? Indien positief, waarom is er ook nog eens een contract afgesloten met KV om geen schade op hem te verhalen van de omkoopaffaire indien hij schuldig zou blijken?
• Olivier Somers ontving geen verloning en geen commissie op transfers. Wel een meerwaarde op verkoop aandelen.

Q: Hoe zitten de financiële constructies ivm de tribunes in elkaar? Wie is eigenaar, hoeveel bedraagt eventuele huur, is de te betalen huur afhankelijk van werkelijke bezetting?

• Alle tribunes zijn eigendom van de club. In het voorstel om de laatste tribune te vernieuwen was er geen sprake van een huurprijs maar een verdeling van de opbrengsten. Dit voorstel is inmiddels van tafel.

Q: Moet de werking van het supportersorgaan herbekeken worden? Het lijkt er nu op dat de vervlechting met de club (NV) te nauw is. Dat is geen verwijt, want er is natuurlijk een dunne lijn tussen voldoende druk op beslissingen kunnen uitoefenen en vervlechting, maar de wijze woorden van MU (‘een supporter in het bestuur is gewoon een bestuurslid’) indachtig, lijkt het toch te ver doorgeslagen nu. Het lijkt logischer dat het supportersorgaan ofwel meerderheidsaandeelhouder is, ofwel onafhankelijke waakhond. Als minderheidsaandeelhouder is het risico groot, zoals nu lijkt gebeurd te zijn, dat het orgaan tegen wil en dank de lijn van de meerderheidsaandeelhouders moet volgen én behapbaar maken voor de achterban.

• Het probleem is dat een aantal zaken waarvan men zou kunnen zeggen dat ze misgelopen zijn, gebeurden toen de “vervlechting” helemaal niet zo nauw was. Integendeel, het supportersorgaan had toen enkel vertegenwoordiging in de rvb. Het is ons al een tijdje duidelijk geworden dat je enkel en alleen echte controle kan uitoefenen als je mee in de operationele werking zit; maw: daar waar de effectieve beslissingen genomen worden, en je meteen bovenop acties en consequenties zit. De controle die je vanuit die positie kan uitoefenen is ontelbare malen intenser dan vanuit de RVB.

Q: Als ik de afgelopen transferperiode wat volgde viel me op dat ik steeds weer moest lezen , die en die speler zijn te duur, dat kunnen we niet betalen, we moeten met een beperkt transferbudget de markt op etc… kortom de zaken die ik al 15 j hoor en waarvan men al jaren aan het zeggen is dat we eerst een nieuw stadion nodig hebben/hadden om te kunnen groeien… Maar ik stel vast dat kv niet groeit, dat we blijkbaar steeds blijven steken en eerder opnieuw een stap achteruit zetten ipv vooruit. Hoe is het mogelijk dat een club met zo’ n stadion, zo’n achterban en zo’n mogelijkheden geen stap vooruit komt en steeds opnieuw met ernstige problemen ( matchfixing, nu weer zaak met Penninckx) geconfronteerd word ? Waarom slaagt kv er niet in om een rustige, stabiele en gezonde club te zijn ?? Het begint stilaan frustrerend te worden beste mensen.

• Alle begrip voor de frustratie en wij delen die frustratie ook! Het is hoog tijd dat het rustig kan worden zodat supporters zich kunnen focussen op wat telt, het voetbal op de grasmat! Om te weten waarom het langer duurt voor we ons echt kunnen meten met de echte top moeten we even terugkijken. Het stadion verbouwen heeft ons veel geld gekost. Geld dat we niet hadden, moesten gaan lenen en dus ook moeten terugbetalen. Dat is (mede dankzij de controle door supporters) nu onze eerste focus. Er zijn immers voorbeelden genoeg van clubs die dit niet doen en er tenslotte onderdoor aan gaan. 2 jaar geleden zakte de club naar 1B. Met als gevolg dat we het met 4 miljoen (TV-gelden) minder moesten doen. Ook de inkomsten via supporters en partners namen gezien de lagere afdeling af. Een derde reden zijn de compensaties die moeten uitgekeerd worden aan de businessklanten die, wegens vertragingen in het bouwproces, geen gebruik konden maken van hun gehuurde skyboxen omdat de tribune niet klaar was. Tenslotte, is er, op het moment dat de tribunes terug stevig zouden moeten beginnen renderen, het COVID-virus. Het niet hebben van een mecenas zoals bepaalde andere ploegen zorgt er inderdaad voor dat ons groeiproces trager gaat. Maar we zijn er van overtuigd dat het groeipad dat we willen volgen er wel degelijk ligt en bovendien gezonder is dan wat we in andere clubs zien.