Algemene Vergadering Supportersorgaan

Trainer Jankovic en zijn assistenten

Algemene Vergadering Supportersorgaan

Algemene Vergadering Supportersorgaan 960 600 Malinwa Supportersorgaan

Op maandag 26 mei tekenden de bestuursleden van de meeste supportersclubs die aangesloten zijn bij de vzw Malinwa present in de Business Club voor de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Voorzitter Gert Van Dijck begon de avond met een uiteenzetting over het samengaan van de Supportersfederatie en de Supportersraad. Na vele gesprekken was de conclusie dat beide organisaties erg veel raakpunten hadden en dat een fusie zowel voor de beide organen als voor de KV-supporter een goede zaak zou zijn.  Onmiddellijk na de samensmelting tot het Supportersorgaan Malinwa werd er werk gemaakt van een doorgedreven professionalisering, met vrijwilligers weliswaar, en de uitbouw van een gestructureerde organisatie. Het Supportersorgaan bestaat uit een aantal cellen die zich met verschillende disciplines (communicatie, dagelijkse werking, beleving,…) bezighouden.  Daarboven staat de coördinerende Raad van Bestuur en het Kernbestuur dat voor de link met de Raad van Bestuur van KV Mechelen zorgt. In die RvB van de club vertegenwoordigen drie afgevaardigden van het Supportersorgaan de KV-supporters. Zij beschikken over één derde van de stemmen.

 

Realisaties

In het relatief korte bestaan van het Supportersorgaan werden toch al een aantal mooie zaken gerealiseerd.  Zo werden ondermeer het Malinwa archief en de ombudsdienst de voorbije maanden in het leven geroepen en was de hel van Malinwa 2.0 met als apotheose het geelrode feest in Oostende een groot succes.
Het Supportersorgaan blijft uiteraard waken over de financiële gezondheid van de club. Dat is toch nog steeds de reden waarom de Supportersraad ooit in het leven geroepen werd. Niettegenstaande die rol van waakhond lanceert het Supportersorgaan regelmatig initiatieven richting het clubbestuur en worden we vaak geconsulteerd vooraleer er beslissingen genomen worden.

 

Nieuwe wind

Na het formele gedeelte was kersvers trainer Jankovic aan de beurt. Hij kwam speciaal uit Servië overgevlogen omdat hij absoluut wou kennismaken met de vertegenwoordigers van de KV-supporters. Toen Aleksandar de micro ter hand nam werd het meteen duidelijk dat hij verdomd goed weet wat hij wil. Hij eist inzet en discipline van zijn spelers en duldt niet dat wie dan ook geen respect toont naar de supporters toe door zich niet 200% in te zetten. Jankovic loofde de trouw van de geelrode supporters en vond het verbazingwekkend dat er op het einde van een rotseizoen nog meer dan 8000 Kakkers in de tribune zaten. “Zulke supporters verdienen veel meer respect dan de spelers vorig seizoen getoond hebben en ik zal er alles aan doen om dat respect terug te winnen.  Wie niet mee wil gaat eruit”, aldus de man uit Belgrado. Ook (toekomstig T2?) Sven Swinnen en keepertrainer Vande Walle bevestigden dat een ploeg als KVM het van de inzet moet hebben. De supporters eisen dat van de spelers, en terecht. Het vuur er terug inbrengen en van ADK weer een hel maken, dat is wat het trainerstrio als absolute prioriteit gesteld heeft.

 

Inwendige mens

De geslaagde vergadering werd afgesloten met een overheerlijke BBQ en een gezellige babbel met een pintje in de hand.

Na de uiteenzetting van Aleksandar Jankovic en zijn kompanen kijken wij alvast met ongeduld uit naar de start van de competitie. Eerst nog een WK overleven natuurlijk…