Infoavond voor supporters

KV Mechelen - Achter de Kazerne

Infoavond voor supporters

Infoavond voor supporters 795 1200 Malinwa Supportersorgaan

Op woensdag 13 mei om 20u organiseert het Supportersorgaan Malinwa haar jaarlijkse infoavond voor alle supporters. Deze vergadering zal doorgaan in de BusinessClub 25 op het stadion van KV Mechelen. Het doel van de avond is om uitleg te verschaffen over actuele thema’s en een antwoord te formuleren op vragen van de KVM-aanhang. Uiteraard is deze infoavond volledig gratis.

Het zal u niet verbazen dat de renovatie van ons stadion een prominente plaats zal innemen op de agenda. Ook het initiatief van de obligatielening ter ondersteuning van de financiering van de op stapel staande verbouwingswerken, zal voorgesteld worden aan de supporters.

Tenslotte zal ook het huidige voetbalseizoen besproken en geanalyseerd worden door trainer Jankovic of zijn afgevaardigde, ook de sportieve toekomstplannen van onze club zullen aan bod komen.

Indien u prominente, concrete en relevante vragen hebt, mag u deze steeds doorsturen naar ombudsdienst@malinwa.be. We zullen deze vragen vervolgens bundelen en van een antwoord voorzien.

We wensen u alvast van harte welkom!